Diverse


Diverse nyttige links


Danske Slægtsforskere er den landsdækkende hovedforening for slægtsforskere, Deres hjemmeside

rummer et væld af henvisninger: https://slaegt.dk

         -   DS.Wiki - en opslagsbog om slægtsforskining: https://wiki.slaegt.dk/index.php?title=Forside


Slægtsforskernes bibliotek – Danskernes Historie Online: https://bibliotek.dis-danmark.dk
         -   Samlinger af værker: https://slaegtsbibliotek.dk/samlinger/


Rigsarkivets hjemmeside: https://www.rigsarkivet.dk/


DigDag er et digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi: https://www.digdag.dk/


Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie – se deres mange hjælpevideoer:
https://www.genealogi.dk/index.php/video


Det Kongelige Biblioteks avissamling med indscannede aviser:
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis


Ejerløse aviser, som du altid kan se: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/kontakt#Adgang-
paa-institutioner


Krabsens Stednavnedatabase – find sognet og sognets stednavne:

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/


Erik Brejls hjemmeside med mange Transskriberede og indekserede skifter, fæster mm:
https://www.brejl.dk/skift.html


J.C.B. la Cour bøger om Danske Gårde: https://slaegtsbibliotek.dk/samlinger/danske-gaarde.html


Indeling af danske amter 1662-1793

Indeling af danske amter 1793-1970


Grave:

 

Find en grav: http://www.findengrav.dk/


Find et gravsted: findgravsted.dk


DK-Gravsten: https://www.dk-gravsten.dk/news.php


Kendtes gravsted: https://www.gravsted.dk/index.php?side=links


Kort:

 

Historiske kort: https://historiskekort.dk/


Det Kongelige Biblioteks - Danmark set fra luften: https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/


Matrikler på Krak: https://map.krak.dk/


Historisk Atlas.dk: https://historiskatlas.dk/


Sygdomme, dødsårsager og epidemier:


Dødsårsager mm: https://www.wadschier.dk/medicinsk-historie/doedsaarsag


Her findes lidt om Diagnoser, sygdomme og dødsårsager:

https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/begravelser-i-koebenhavn/om-
doedsaarsager-i-begravelsesprotokollerne/


Dødsregisteret fra Danske Slægtsforskere

https://dodsregister.dk


Oversigt over dødsårsager fra Rigsarkivet

https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/04/Oversigt-over-doedsaarsager.pdf


Oversættelse af Latinske Diagnoser i Dødsattester

https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Oversaettelse-af-latinske-diagnoser-paa-
doedsattester_rev.pdf


Dødsattester fra Fyn

https://www.dodsattester.dk


Lægdsruller:

 

Find Lægdsnummer / find sogn

https://arkivalielister.dis-danmark.dk/ao_lgd_nr_vis_form.php


Forkortelser i Lægdsruller

http://gen.salldata.dk/image/Laegdsruller-forkortelser.pdf


Lægdsruller - Kom godt i gang

https://slaegtsbibliotek.dk/900798.pdf


Andet:

 

Link-Lives - Beta udgave

https://link-lives.dk/soeg/


Aarhus Universitets danmarkshistorie.dk: https://danmarkshistorien.dk/


Dansk Kvinde-biografisk Leksikon: https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/


Fotografiets historie: https://www.fotohistorie.com/