Specielle udtryk


Specielle udtryk

Annexgaard

kaldtes de gårde som, foruden den egentlige præstegård, i hvilken sognepræsten boede, var henlagt til kald. Disse gårde har haft en fortid som præstegårde, men på grund af nedlæggelse af et selvstændigt sogn, er de blevet til annexgaarde. Kun nogle af disse gårde har bevaret deres frihed som gejstlig ejendom, så de ikke behøvede at bortfæstes. Andre af disse annexgaarde blev til almindelige fæstegårde og var i det væsentlige ikke forskellige fra andre bondegårde, der kunne være henlagt til et præstekald, de såkaldte mensalgaarde.Bimpel

lille tønde eller trædunk.Bærkar / Bærekar

et kar m. ører til at bære det i; ørebalje.Dræt

foder i klæder.Grubbe

male groft.Hverkens / Hvergarn / Værkgarn

alm. hjemmevævet stof med kæde af hørgarn og islæt af uld. Nu oftest fabriksvare med kæde af bomuld og halvulden islæt.Kabudsk hue (af klæde, skind olgn.)

oftest uden skygge, men forsynet med øreklapper ell. slag, der i ondt vejr kan knappes foran munden, smøges ned over nakken.Kommunitetet

Indtægter til støtte af trængende studerende og yngre kandidater ved Københavns universitet.Mensalgods

også kaldet præstegods

Mensalgods er betegnelsen for jord, som var knyttet til et kirkeembede og bidrog til underhold af en kirkelig embendsmands husstand.Lejermaal

et. samleje uden for ægteskabet (der tidligere straffedes paa forsk. vis, fx. med aabenbar skrifte, bøder); ogs. spec. om saadant samleje med besvangrelse til følge.Sekvestations forretning

beslaglæggelse af ejendom til foreløbig forvaltning.Strippe

en. lille balje ell. kar af træstaver, oftest af form som en spand, men med en af staverne forlænget, saaledes at den kan bruges som hank; især om en saadan balje brugt som malkespand ell. øsekar (ved vask).Velagtet

meget agtet.Velbåren

rangspersoner tiltales således.


Til top

.