Aktiviteter


Aktiviteter

             Efterår 2023                                   Guldborgsund biblotek holder Slægtscafé på Hovedbiblioteket

                                   Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din slægtsforskning.

                                   Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe

                                   dig, efter princippet hjælp til selvhjælp. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:                                    Tirsdage den: 1. august, 5. september,  3. oktober, 7. november og 5. december kl. 14:00 - 16:00

                                  9. september 2023, 13:00 – 15:00 ”Når den røde hane galer” ved Peter Olsen
Et historisk tilbageblik til tiden uden brandforsikringer.
Peter Olsen fortæller os hvor vi finder brandforsikringens arkivalier, hvordan disse anvendes, og hvordan bygningsbeskrivelserne typisk er strukturerede. Det hele krydres med beretninger fra gamle brandbreve og forhørsprotokoller.28. oktober 2023, 13:00 – 15:00 "Amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970" ved Torben Albret Kristensen

Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, af lokalkarakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.18. november 2023, 13:00 – 15:00 Avisen som kilde til slægtsforskning v/Erik Kann(FU)

En af dine aner er afgået ved døden, en anden har måske været ude for en ulykke. Gad vide om der er blevet skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken? Måske kan jeg finde en nekrolog, måske er der kigefrem et billede? Tilgængeliggørelsen af fuldt søgbare aviser via Mediestream har gjort det muligt at udnytte aviserne på en ny måde.
Pludselig er selv bittesmå nuancer blevet tilgængelig viden: Hvis en af dine aner har vundet 3. præmie i en honningavlerkonkurrence – ja så kan du finde det nu! Foredraget lærer dig at søge i Mediestream, lærer dig hvordan du kan udnytte den digitale tjeneste Infomedia, og du får hjælp til at finde frem til, hvilke aviser, der er udkommet. Vi ser også på, om vi skal tage særlige hensyn, når vi benytter aviser som kilde til vores slægforskning.               Medlemmer er gratis. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse til:

               info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.

             


                     Øvrige arrangementer: Her på hjemmesiden, se vores kalender eller

                     følg os på Facebook: https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsundAktiviteter der kræver medlemskab af foreningenDNA-Studiegruppe - er et tilbud til dig, der benytter DNA sammen med din papir-slægtsforskning -
vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden. Hvis du vil deltage - Kontakt formand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dkStudiegruppen - Ny i slægtsforskning - er et tilbud til dig, som kun lige har fundet dig selv og
måske dine forældre i kirkebogen - Kontakt formand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dkMentorordning - er et tilbud til alle vores medlemmer- ny som gammel slægtsforsker. Send os et
skriv om din udfordring og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe.

mentor@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dkSlægtsdatabasen "Hvem forsker Hvad" - er et tilbud til dig, der har lyst til at indgå i et netværk med
andre medlemmer. Kunne dette have din interesse kontakt da Lis Lund Koordinator@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Tidligere sæsoner:  som PDF
Til top