Aktiviteter


Aktiviteter

             Efterår 2022
                                   Guldborgsund biblotek holder Slægtscafé på Hovedbiblioteket

                                   Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din slægtsforskning.

                                   Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe

                                   dig, efter princippet hjælp til selvhjælp. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:                                    Tirsdage den: 6. september, 4. oktober,  1. november og 6. december kl. 14:00 - 16:00

                                   Samt til kulturnatten den 30. september kl. 16:00 - 21:0017. september 2022, kl. 13:00 - 15:00.

Udvandrerne - hvem var de og hvor blev de af? af Hans Peter Poulsen (FU)

Udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de af? Fra midten af 1800-tallet til 1914

udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til

Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af?

Kan vi finde deres efterkommere? Links om udvandring, især til USA.
Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
                                           

                                                         29. oktober 2022, 13:00 – 15:00.

                                                         "I skole på godt og ondt" ved Erik Kann (FU).
                                                         Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et af de allermest

                                                         dominerende forvaltningsområder både i landsogne og købstæder, og mængden af

                                                         arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles omfattende.

                                                         Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren har for

                                                         at finde oplysninger om anernes skolegang: Hvor meget forsømte de, hvilke fag

                                                         havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var der globus,

                                                         vægkort og gymnastiksal etc., etc. Men foredraget vil også se skolen og dens

                                                         funktioner i en lidt bredere samfundsmæssig sammenhæng: Hvorfor byggede

                                                         skoleforordningen fra 1814 næsten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og

                                                         hvorledes var udviklingen i løbet af 1800-tallet.
                                                         Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
12. november 2022, 13:00 – 15:00.

 "Søgning i svenske arkivalier", ved Anders Lindberg.
Anders Lindberg vil give et indblik i søgning i svenske arkivalier: ArkivDigital,

kirkebøger og registre og gratis søgning i det svenske Rigsarkiv. Databaser på

CD/USB for Sveriges befolkning og Sveriges Dödsbog 1830-2020.
Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
               Medlemmer er gratis. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse til:

               info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.

               NB: Vi overholder alle myndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


                     Øvrige arrangementer: se Foreningens Hjemmeside:
                     http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/
                     Eller følg os på: https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund

Tidligere sæsoner:  som PDF


Til top


udvandring