Aktiviteter


 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

              År 2020
Slægtscafé på Hovedbiblioteket

Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til til din slægtsforskning.

Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede

for at hjælpe dig, efter princippet hjælp til selvhjælp. - Mød op i lokalet ved siden

af glassalen:

Tirsdag den: ***Aflyst*** 1. december 2020 - kl. 14-16.

Tilmelding er nødvendig på: https://www.place2book.com/sw2/sales/ei6auehrao26. september 2020
Køenhavns Stadsarkiv v/Eric Kann (FU)
Folketællingernes lakoniske meddelelse ”Født i København” er for mange slægtsforskere lig med kaos og uoverskuelighed. Selvfølgelig er der mange flere at vælge imellem i København, men dette til trods er det

på ingen måde umuligt at arbejde med aner fra hovedstaden.


24. oktober 2020
Ejndomsoplysninger v/Ivan Kondrup (FU)
Med udgangspunkt i Matriklen 1688 følges gårde og huse, med skiftende fæstere og ejere, så langt tilbage

i tiden som muligt, og frem til perioden med de første folketællinger.


28. november 2020
Brug af kort, billeder og Danmark set fra luften v/cand.mag. Mette Colding Dahl (FU)
Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man så ny viden til lokal- eller slægtshistorien? Mængden af historisk kort- og billedmateriale på internettet er vokset markant de seneste år, og det kan være en vanskelig opgave ikke kun at gennemskue, hvor man skal søge, men også hvordan man søger.Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13,00 på

Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F

Grundet Covid19 er tilmelding nødvendig på: info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Gratis for medlemmer. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse på mail.


På grund af Covis19 er der begrænset plads, derfor vil foredraget blive optaget, og vil herefter kunne ses på YouTube i en begrænset periode på ca. 14 dage.

Egne medlemmer vil få linket tilsendt umiddelbart før foredraget. Øvrige vil få tilsendt linket efter betalingen af gæstekortet.Tidligere sæsoner:  som PDF

Til top


Aktiviteter

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Copyright ©

All Rights Reserved