Aktiviteter


Aktiviteter

             Efterår 2022
                                   Guldborgsund biblotek holder Slægtscafé på Hovedbiblioteket

                                   Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din slægtsforskning.

                                   Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe

                                   dig, efter princippet hjælp til selvhjælp. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:                                    Tirsdage den: 6. september, 4. oktober,  1. november og 6. december kl. 14:00 - 16:00

                                   Samt til kulturnatten den 30. september kl. 16:00 - 21:0017. september 2022, kl. 13:00 - 15:00.

Udvandrerne - hvem var de og hvor blev de af? af Hans Peter Poulsen (FU)

Udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de af? Fra midten af 1800-tallet til 1914

udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til

Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af?

Kan vi finde deres efterkommere? Links om udvandring, især til USA.
Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
                                           

                                                         29. oktober 2022, 13:00 – 15:00.

                                                         "I skole på godt og ondt" ved Erik Kann (FU).
                                                         Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et af de allermest

                                                         dominerende forvaltningsområder både i landsogne og købstæder, og mængden af

                                                         arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles omfattende.

                                                         Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren har for

                                                         at finde oplysninger om anernes skolegang: Hvor meget forsømte de, hvilke fag

                                                         havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var der globus,

                                                         vægkort og gymnastiksal etc., etc. Men foredraget vil også se skolen og dens

                                                         funktioner i en lidt bredere samfundsmæssig sammenhæng: Hvorfor byggede

                                                         skoleforordningen fra 1814 næsten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og

                                                         hvorledes var udviklingen i løbet af 1800-tallet.
                                                         Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
12. november 2022, 13:00 - 15:00

"Sådan skriver du en bog om slægtens liv¨ ved Anne Holm Christensen

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i

deres nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan

det være tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som

du og din familie kan samles om. På baggrund af tobogudgivelser, der tager udgangs-

punkt i familiehistorier, men også inddrager den historiske tid i samfundet, fortæller jeg

om, hvordan du kan omsætteinteressen for dine forgængere til læsbare historier for dine

efterkommere - og måske for andre. Hvordan foretager du en historisk research af tiden,

familie-medlemmerne levede i? Hvordan bygger du den gode historie op? Er det for

eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv? Hvad skal du undgå,hvis du

vil have nogen til at læse med? Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra

start til slut?Foredraget er gratis for medlemmer, gæstekort kr. 50,00 ved indgangen eller

på mail: info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Sted: Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F.
               Medlemmer er gratis. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse til:

               info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.

               NB: Vi overholder alle myndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


                     Øvrige arrangementer: Her på hjemmesiden, se vores kalender eller

                     følg os på Facebook: https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund


Tidligere sæsoner:  som PDF

Til top


udvandring