Kom godt i gang


Kom godt i gang

På Danske Slægtsforskeres hjemmeside findes følgende hæfter:

Ny i slægtsforskning?, link

Mig og Bedste - og slægtens liv, link til Morsø Slægtshistorisk Forenings dokument, der ses under punkt 9


Slægtshistorisk Forening Guldborgsunds pjece  "Kom godt i gang"


Det er en rigtig god idé at rette henvendelse til det lokalarkiv, i hvis område du forsker i. Her kan du finde guldkorn om din slægt. De venter kun på at blive samlet op.

http://arkibas.dk/arkivvejviser/Endvidere er det en god ide i at spørge de ældre.


Spørgeliste

Det er en fordel at have spørgsmål parat, inden man får en snak med familiens ældre.

Men listen er kun et forslag, så spring nogle spørgsmål over og find selv nye alt efter behov.

Kolding Slægtsforskerforening har tilladt, at dens liste er anvendt til spørgelisten.


Barndom og ungdom

Hvordan opfattede du familiens økonomi/levestandard ?

Hvor boede du som barn ? beskriv boligen og dagligdagen i hjemmet

Hvad spiste I til hverdag / om søndagen ?

Hvordan blev du opdraget (og af hvem)?

Fortæl om lege og kammerater

Fortæl om din skolegang. Fik du lært noget ?

Havde du arbejde samtidig med, at du gik i skole ?

Fortæl om fritiden: familielivet, søndage, højtider, fødselsdage o.a. mærkedage

Hvilken betydning havde religionen i dit hjem ? Gik familien fx tit i kirke ?

Var dine forældre politisk interesserede ?

Holdt dine forældre avis, læste de bøger ?

Havde I telefon ?

Havde I TV / radio ? Hvad så / hørte I ?

Skrev I breve / kort til familie og venner ? Fik I breve / kort til jul og Fødselsdag ?

Fortæl om din ungdom, dine kammerater, hvor I mødtes, hvad I lavede

Hvornår og hvorfor flyttede du hjemmefra ? Hvor flyttede du hen ?

Har du gennemført en uddannelse efter folkeskole ? Har du fx været på højskole ?


Arbejde og voksenliv

Fortæl om dit første arbejde. Hvorfor du valgte det, og om du frit kunne vælge m.m.

Fortæl om forskelligt arbejde, du har haft, og arbejdspladser, du har været på

Fortæl om arbejdstempo, arbejdsprocesser og redskaber

Fortæl om forholdet til arbejdskammerater, over- og underordnede, om arbejdstid og lønforhold på             forskellige tidspunkter i dit liv

Har du været aktiv i en fagforening ? Deltaget i strejker eller andre arbejdskampe ? Været arbejdsløs ? Fortæl om understøttelsens størrelse, beskæftigelsesarbejde m.m.

Har du været hjemmearbejdende ? Fortæl om pasning af hjem og familie, børneopdragelse, og om du passede ældre familiemedlemmer. Har du altid været hjemmearbejdende ?

Er du gift ? Fortæl om, hvordan du traf din ægtefælle, om forlovelse, bryllup, ægteskab og andre vigtige begivenheder i dit liv

Fortæl om fritid og interesser

Er du pensionist eller efterlønsmodtager ? Fortæl om de forandringer, afslutningen på arbejdslivet medførte


Foreningsliv

Har du været aktiv i et politisk parti, fagforening, forældreråd, kirkeligt arbejde ?

Hvornår og hvordan kom du i kontakt med de(n) forening(er), som har optaget dig ? Beskriv foreningsarbejdet.

Hvem kom i foreningen (erhverv, køn, alder) ? Husker du lederne og deres måde at lede foreningen på ?

Har du haft tillidshverv i foreninger ? Hvilke ? Hvad syntes familie, venner og arbejdskammerater om det ?

Hvordan udviklede foreningen sig i den tid, du var medlem ? Hvad har du fået ud af dit medlemsskab ?

Har du deltaget i studiekredse eller aftenundervisning ? Om hvad ?


Vigtige begivenheder

Hvordan er du blevet påvirket af vigtige begivenheder som krisen og arbejdsløsheden i 30erne, besættelsen, velfærdssamfundet i 60erne og krisen i 70erne og 80erne ?Til top