Aktiviteter

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Forår 2018

 

 

 

Lørdag den 13. januar

Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så? v/kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik Erik Kann

Slægtsforskere elsker kirkebøger, og de er storforbrugere af dem. Mest på godt – men fra tid til anden også på ondt. Værst af alt er vel nok, når pludselig kirkebogen melder: Udlagt barnefader..

Hvad gør man så? Fortvivl ikke, der er heldigvis masser af kilder, der kan hjælpe til at sikre korrekt identifikation af den biologiske far.

Ud fra konkrete eksempler byder foredraget på en gennemgang af de vigtigste kilder, der kan anvendes ved eftersøgning og identifikation af fædre til børn født uden for ægteskab.

Foredraget holdes i samarbejde med FU og DIS

 

Lørdag den 10. februar

Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte v/cand.jur. Jørgen Green

Arkiverne med oplysninger om pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte enker og børn bliver ofte overset af slægtsforskere på trods af, at disse indeholder mange oplysninger om pensionisten, den invalides helbred og enkens økonomiske og sociale situation.

Jørgen Green vil gennemgå den historiske baggrund for udvikling af lovgivningen om pensioner, invalideforsørgelse og støtten til de efterladte og give gode råd til, hvordan man finder frem til de relevante arkiver fordelt på de forskellige erhvervsgrupper.

Foredraget holdes i samarbejde FU

 

Lørdag den 17. marts

Guldborgsund Stadsarkiv v/stadsarkivar Christian Frederiksen og generalforsamling

Stadsarkivar Christian Frederiksen vil fortælle om, hvad man som slægtsforsker kan finde i Guldborgsund Kommunes arkiv - Stadsarkivet. Kommunerne har altid været tæt på borgernes liv. Det afspejler sig også i de arkivalier, som byråd, sogneråd, fagudvalg, råd, nævn, kommissioner, forvaltninger og institutioner efterlader sig, og som i dag bl.a. findes i Stadsarkivet. - Derefter ordinær generalforsamling, dagsorden iflg. vedtægter

 

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13,00 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1,

4800 Nykøbing F

Gratis for medlemmer, gæstekort kr. 50,00

 

 

Lørdag den 14. april

Aktivitetsdag

Vi sidder allesammen fast i vores slægtsforskning en gang imellem. Tag din bærbare pc med og lad os denne eftermiddag i fællesskab hjælpe hinanden over disse "Knuder og Knaster" - Det den ene ikke ved - ved de andre måske og sammen ved vi rigtig meget om slægtsforskning.

Kræver medlemskab og tilmelding info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Sophieskolen, Merkurs plads 4, 4800 Nykøbing F, kl. 13,00-16,00

 

 

Øvrige aktiviteter.

Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50,00

Arbejdsgrupper, kræver medlemskab

 

 

Arbejdsgruppe Legacy.

Tirsdag, den 23. januar og onsdag, den 28. februar, aflyst den 28/2

Ny dato tirsdag den 20. marts

Kræver medlemskab og tilmelding:

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Tidspunkt alle dage kl. 16.00-18.00

Sted: Møllebakkeskolen, Lokale 29, Nykøbingvej 196.

Horreby, 4800 Nykøbing F.

 

 

Arbejdsgruppe Lægdsrulle/Ejendomsoplysninger.

Onsdag, den 31. januar og tirsdag, den 13.marts

Kræver medlemskab og tilmelding:

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller

eller ejendomsoplysninger, og som har lyst til at hjælpe andre i gang,

også tilmelder sig.

Sted: Møllebakkeskolen, Lokale 29, Nykøbingvej 196,

Horreby, 4800 Nykøbing F.

kl. 19.00-21.30

 

 

Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”.

Mandag den 15. januar, onsdag den 7. februar og torsdag den 8. marts

Er du udfordret af en tekst, der for dig ikke giver mening, fordi den enten

er skrevet med gotiske eller bare snørklede bogstaver. Så var det måske

en idé at prøve vores gotiske værksted, hvor vi efter bedste evne hjælper

hinanden. Vi arbejder efter princippet ”Hjælp til selvhjælp”.

Værkstedet kører som åbent værksted.

Er du ikke medlem af foreningen, sælges der gæstekort kr. 50,00

Sted: Sophieskolen, Lokale 4 i stuen, Merkur Plads 4, 4800 Nykøbing F,

 

 

Slægtscafé på Hovedbiblioteket

Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til til din slægtsforskning.

Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede

for at hjælpe dig. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:

Tirsdage den: 2. januar, 6. februar, 6. marts og 3. april

alle dage 14-16

 

 

Rigsarkivet:

Inger Rasmussen tager til Rigsarkivet på følgende dag: 19. og 26. januar – 2. og 9. februar – 7. marts

Skulle du være interesseret i at tage med så kontakt:

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

 

 

Tidligere sæsoner: som PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top

 

 

Aktiviteter

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund