Aktiviteter

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Efterår 2017

 

 

 

Lørdag den 30. september

Brug DAISY bedre v/Ulrich Alster Klug

FU

Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes hjemmeside, og den er et fantastisk hjælpemiddel. Mange slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY. Ulrich giver et overblik over DAISYs opbygning og demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan benyttes.

Hvordan klarer man sig, når slægten stammer fra et andet sted i landet, end hvor man selv bor? Ved at gøre sit forarbejde grundigt, kan man effektivt udnytte et besøg ved et andet landsarkiv eller Rigsarkivet. Desuden ser vi på sammenhængen mellem ArkivalierOnline beta (hvor arkivserierne lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i DAISY, f.eks. DigDag. Alle der ønsker at foretage arkivstudier i forskellige sammenhænge vil have nytte af dette foredrag.

 

Lørdag den 14. oktober

Retsbetjenten v/ Torben Albret Kristensen

FU

Indtil retsreformen 1919 varetog retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet.

I løbet af foredraget vil jeg præsentere en bred vifte af arkivalier fra udvalgte retsbetjentembeder og give eksempler på, hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.

 

Lørdag 25.november 

”En dokumentarisk slægtsfortælling med fakta og fiktion” v/Kathe Torp Jensen

og julehygge

En fortælling om almindelige menneskers liv på Nordfalster, som påvirkes af de strømninger, der er foregået i 1800 tallet i familien, lokalsamfundet og i Danmark.

 

 

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13,00 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

Gratis for medlemmer, gæstekort kr. 50,00

 

 

Øvrige aktiviteter i året 2017:.

Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50,00

Arbejdsgrupper, kræver medlemskab

 

 

Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”.

Mandag d. 18. sep., onsdag d. 25. okt., mandag d. 20. nov.

For begyndere/let øvede og øvede, der arbejder med egne tekster.

Åbnet værksted, gæster kr. 50,00.

Tidspunkt alle dage: kl. 16.00-18.00

Sted: Sophieskolen, Merkur Plads 4, 4800 Nykøbing F,

D-fløjen, lokale 004 stuen

 

 

Skriveværksted.

Onsdag d. 13. sep., mandag d. 23. okt., onsdag d. 22. nov.

Vi skriver om en ane eller to, men først efter at have taget ham/hende 

under luppen og fået svar på spørgsmål, vi ikke vidste, man kunne stille.

Åbent skriveværksted, gæster kr. 50,00

Tidspunkt alle dage: kl. 16.00-18.00

Sted: Sophieskolen, Merkur Plads 4, 4800 Nykøbing F,

D-fløjen, lokale 004 stuen

 

Arbejdsgruppe Legacy.

Onsdag den 20. september og onsdag den 8. november

Kræver medlemskab og tilmelding:

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Tidspunkt alle dage kl. 16.00-18.00

Sted: Møllebakkeskolen, Pedelboligen, Nykøbingvej 196.

Horreby, 4800 Nykøbing F.

 

 

Arbejdsgruppe Lægdsrulle/Ejendomsoplysninger.

Tirsdag den 26. september og tirsdag den 14. november

Kræver medlemskab og tilmelding:

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller

eller ejendomsoplysninger, og som har lyst til at hjælpe andre i gang,

også tilmelder sig.

Sted: Møllebakkeskolen, 1974 bygningen, Nykøbingvej 196,

Horreby, 4800 Nykøbing F.

kl. 19.00-21.30

 

 

 

Tidligere sæsoner: som PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top

 

 

Aktiviteter

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund