Velkommen

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

 

Velkommen

En levende og sprudlende forening fuld af ligesindede som alle har slægtsforskning som omdrejningspunkt – hver enten man forsker eller leder efter forfædre eller formødre i Jylland, Fyn, Sjælland, Øerne eller i udlandet. Fælles er, at vi er bosiddende eller har haft mange aner fra de områder som foreningens medlemmer dækker.

 

Formål:

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag og ekskursioner til arkiver og lignende at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning.

 

Fordele ved medlemskab:

Som medlem får du gratis adgang til vores foredrag, typisk 5 til 6 stykker, vi tilstræber at have gode professionelle formidlere.

Vi tilbyder gratis adgang til vores værksteder og arbejdsgrupper, - holdes efter princippet hjælp til selvhjælp.

Vi udsender 2 x om året et nyhedsbrev på mail.

Vi er tilknyttet ”Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger” i daglig tale SSF, hvorfra du 2 x om året modtager bladet ”Slægten”.

 

Værksteder

Gotisk værksted, for begyndere/let øvede, for øvede med rimeligt godt kendskab til gotisk, denne gruppe arbejder med egne tekster.

Skriveværksted, er for dem som ønsker at komme i gang med selve skriveprocessen. Man arbejder selvstændigt hjemme og i eget tempo, og bruger så møderne på at debattere evt. problemstillinger eller til at udveksle minder inden for et givent emne under mottoet "Det, den ene har glemt - husker den anden måske". "Vi skriver om en eller flere af vore egne aner".

 

Arbejdsgrupper, der typisk har en tovholder, som sammen med deltagerne selv bestemmer indholdet.

Legacy, hvordan bruges dette slægtsforskningsprogram

Lægdsruller/ejendomsoplysninger, kom godt i gang - efter princippet hjælp til selvhjælp

 

 

Vi har, til de af vores medlemmer der er interesserede, en ”hvem forsker hvad” database.

Det vil sige, at du udfylder et kontaktskema over hvilke sogne, du forsker i, hvorefter du vil modtage en ”hvem forsker hvad” liste, over de andre deltageres forskningsområder.

Vi hjælper meget gerne med at udfylde skemaet.

 

Har du en hjemmeside til dine aner, er du velkommen til at få et link til den på foreningens hjemmeside.

 

Pr. 31.12.2017 har vi 105 medlemmer, geografisk fordelt over hele Danmark.

 

Vores foredrag og værksteder er åbne, hertil sælges gæstekort.

Arbejdsgrupperne er lukkede grupper, udelukkende for medlemmer.

 

 

Sådan bliver du/I medlem.

Pris for medlemskab:

Enkelt medlemskab kr. 185,00 pr. år

Husstand kr. 235,00 pr. år

Gæstekort kr. 50,00 pr. gang

 

 

Al brevpost bedes venligst sendt til: Stubmøllevej 16, Systofte, 4800 Nykøbing F.

Mail sendes til: info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

 

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund er stiftet på Centralbiblioteket i Nykøbing F. den 28 marts 1984 under navnet ”Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt”.

 

 

Til top

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund